preloader
Edit Content

About Us

We have been providing transplantation for 10 years with our expert staff who have been serving in the health sector for 17 years. 

Contact Information

Sapphire FUE Hair Transplantation

What is Sapphire FUE Hair Transplantation?

Today, with the technological advancement, great progress has been made in hair transplantation methods and hair loss treatments. Hair transplantation operations have became minimally invasive techniques procedures, because of developed tools used today ,turn into current situation. The natural results obtained by FUE, one of the most common and most modern hair transplantation techniques, increased this success with sapphire FUE hair transplantation method, by using sapphire tipped special tools.

Comparison of FUE Hair Transplantation with Sapphire Tip and Metal Slit

Produced from sapphire, which is a precious mineral, FUE is a special sapphire tip used instead of metal slit in the channeling stage of hair transplantation. FUE with sapphire tip is not a technique, but an innovation in this method. By opening smaller microchannels in the region where hair follicles will be transplanted, it provides minimal scaling and accelerates the healing process.

In the FUE made with sapphire tip (Follicular Unit Extraction), the hair follicles are taken from the donor area one by one with the micro tips on the diameter of 0.6-0.7-0.8mm under local anesthesia are transplanting to the channels opened by using in the FUE method. Channels significantly affect the appearance of hair. It also affect the angle, direction and dense of hairs, so the opening of the channels is the most important stage of the success of surgery.

The microchannels can best be opened with special sapphire tips. The roots of the hair are transplanted to the channels .The fact that the cannels opened with sharp, smooth and durable tips,between 1,0-1,3-1,5 mm, increase the number of channels and allow the hair roots to be transplanted closer to each other.

Some hair transplantation centers claim that patients who come to have anterior hairline transplantation can transplant 65-70 roots in cm² and thus obtain a more natural look. It is necessary to open the appropriate channel for hair transplantation.When trying to transplant  65-70 grafts in the mentioned square centimeter area, it will be impossible to transplant these hairs with natural angle and direction. Natural hair angle is 40-45 degrees. For the expense of the density, very steep angle transplanting of the hairs can be result so-called  GRASS MAN.

Advantages of FUE Hair Transplantation with Sapphire Tip over Metal Slite

Anti bakteriyel özelliklere sahip pürüzsüz yüzeyi; keskinlik, dayanıklılık ve sertlik gibi fiziksel nitelikleri nedeniyle kanal açmada safir uç kullanımında çok daha az vibrasyon olacak hem travmanın hem de doku hasarı riskinin düşürülmesi sağlanacaktır.

Safir uçla gerçekleştirilen FUE ile slit yöntemine göre daha sık ekim yapılabilir ve bu da ileri evrelerde saç dökülmesi olan kişiler için uygulanabilirdir.

Greftlerin sık ekilmesine yardımcı olarak saç yoğunluğuyla birlikte daha doğal bir görünüm elde edilir, metal stile göre daha az deri altı sıvı enjekte ederek kanal açımı yapma olanağı sağlar.

Uygulamadan sonrası görülen ödem düzeyi düşeceğinden ameliyat sonrası her anlamda daha konforludur. Ekim için açılan kanalların küçüklüğü nedeniyle operasyon sonrası iyileşme metal slite göre daha hızlıdır. Daha da önemlisi deri üzerinde pürüzsüz birleşme olur.

Saç kökleri kendi boyutlarındaki kanalların içine en doğal açıyla ekildiği için köklerin yerinden çıkma ve açı ayarlarının değişmesi söz konusu değildir.

Bir yöntem yeterli oranda bilindiği ve genel kabul gördüğünde, insanların onunla ilgili sonraki aşaması “kalite odaklı mükemmellik” tir. Saç ekimi ameliyatlarında da süreç bu şekilde işlemiştir. 2004’ten beri uygulanan FUE bütün dünyada kabul görmüş bir saç ekimi tekniğidir sıra insanların kalite ve mükemmellik beklentilerini karşılamaya öncelik vermeye gelmiş bu beklenti saç ekimi ameliyatlarında kalite ve mükemmelliği “safir uçla gerçekleştirilen FUE tekniği”ne taşımıştır.

ZERO Painful Method in Hair Transplantation!

Sedation performed under the supervision of the anesthesiologist, before the hair transplantation, you will not feel pain of local aneshthesia and so that more comfortable, painless hair transplantation takes place. Hair transplantation procedures are not already a very painful procedure, it is more comfortable for people with injection fear. Minimal pain was almost completely reduced by this method.

Sedation; It is a sleep state that can be individually arranged, the effect can be measured, all reflexes are protected with sedative drugs and the depth can be adjusted in a controlled manner.

Sedation can be used even in children, it is a method that reduce pain level to zero in the hair transplantation. However, sedation may not be desirable, it is the completely choice of person.

In Hair Trans Hair Transplantation Center; You can contact us for more information and support about “Hair Transplantation” where natural, successful and aesthetically satisfactory results are obtained.

Hair Trans

Online

Appointment

Your appointment request will be returned as soon as possible. We wish you healthy days.